Application Programming Interface (API)

ในช่วงปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการเปิด Software Platform ของตนเองให้ระบบอื่นๆสามารถเข้ามาเชื่อมต่อผ่าน API ได้

ระบบการให้บริการต่างๆขององค์กรจึงควรมีนโยบายนำเอา API มาใช้ร่วมด้วย เพราะจะช่วยเพิ่ม Business Value อีกทางหนึ่ง เนื่องจากผู้ใช้งานในปัจจุบันมองหาการทำงานร่วมกับของระบบต่างๆที่ตนเองใช้อยู่ ซึ่ง Facebook เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการเปิด Open APIs ที่ดี โดย Facebook APIs จะเปิดให้นักพัฒนาจากภายนอกสามารถเชื่อมต่อระบบต่างๆของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นแอพพลิเคชันหรือเว็บไซท์มายัง Facebook ได้ ทำให้บางครั้งผู้ใช้งานสามารถนำเอา Account Facebook ของตนเองมาใช้งานกับแอพพลิเคชันนั้นๆได้ทันที ส่งผลให้ยอดผู้ใช้งานเติบโตอย่างรวดเร็ว

ซึ่ง Cisco เคยเข้าซื้อกิจการ Tropo ผู้สร้าง API Platform สำหรับ Voice และ Messaging โดยเฉพาะ ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเชื่อมต่อแอพพลิเคชันหรือเว็บไซท์เข้ากับบริการของ Tropo เพื่อสั่งโทรออก, ส่งข้อความ, เริ่มการประชุม หรือใช้งาน Speech Recognition ได้ทันที ด้วยการใช้คำสั่งไม่กี่บรรทัด แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนา API ในองค์กรนั้น นักพัฒนาควรมีการศึกษาและออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยเครื่องทาบบัตรของแพลตฟอร์มให้ดี เพื่อไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีใช้ช่องโหว่ของ Open API ในการขโมยข้อมูล

error: Content is protected !!