Eta Clock นาฬิกาอิจฉริยะ

Eta Clock นาฬิกาเป็นนาฬิกาอิจฉริยะออกแบบมาให้อยู่ในรูปแบบของนาฬิกา จะตั้งโต๊ะหรือแขวนผนังก็ได้ 

ส่วนตัวเลขนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นไอคอนบอกสถานที่แทน เมื่อเราส่งพิกัดผ่านเซิร์ฟเวอร์ พอข้อมูลถูกส่งต่อไปยังตัวนาฬิกาก็จะลบข้อมูลทิ้งทันที ไม่มีการเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ นอกจากนั้นผู้ใช้เองยังสามารถควบคุมว่าจะใช้แสดงข้อมูลพิกัดยังไงบ้าง ใครเห็นได้บ้าง เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกติดตาม

 

Eta Clock

 

โดยตัวเข็มแต่ละสีจะเป็นตัวแทนของสมาชิกในบ้านแต่ละคน มองแวบเดียวก็รู้ว่าแต่ละคนตอนนี้อยู่ที่ไหน Eta Clock มาพร้อมกับแอปบนมือถือสำหรับลงในมือถือของสมาชิกในบ้าน โดยผู้ใช้แต่ละคนสามารถใส่ข้อมูลของตัวเองได้ว่าอยู่ที่ไหนด้วยการบอกเป็นสถานที่ เช่น โรงเรียน ที่ทำงาน ฟิสเนส หรือแม้กระทั่งสถานะหายตัว หรือถ้าอยู่ต่างประเทศเข็มก็จะชี้บอกว่ากำลังท่องเที่ยวเดินทางไกล โดยใช้ตำแหน่งพิกัดของสมาร์ทโฟนที่แต่ละคนพกติดตัวไว้ ถ้าหากไม่มีการอัพเดทข้อมูลพิกัดติดต่อกันเกิน 5 วัน

ในเรื่องความเป็นส่วนตัวนั้น เมื่อเราส่งพิกัดผ่านเซิร์ฟเวอร์ พอข้อมูลถูกส่งต่อไปยังตัวนาฬิกาก็จะลบข้อมูลทิ้งทันที ไม่มีการเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ นอกจากนั้นผู้ใช้เองยังสามารถควบคุมว่าจะใช้แสดงข้อมูลพิกัดยังไงบ้าง ใครเห็นได้บ้าง เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกติดตาม

 

error: Content is protected !!